12.png

Szkoła Podstawowa w Miłowicach. Sprawdzian nr 9
Na rysunku przedstawiono równoległobok i podano długości niektórych odcinków.
6.gif

Oblicz wysokość h tego równoległoboku oraz jego obwód.

r o z w i ą z a n i e:
1) Obliczenie pola powierzchni równoległoboku:
Prównoległoboku = cm2
2) Obliczenie długości drugiej wysokości równoległoboku:
Wysokość ma długość cm.