1000.png

  
Szkoła Podstawowa w Miłowicach. Nowa Era, sprawdzian numer 9
1100.gif

Z drewna wycięto klocki. Każdy klocek jest prostopadłościanem, którego podstawą jest kwadrat. Obwód tego kwadratu jest równy 28 dm, a prostopadłościan ma wysokość 10 dm. Jeden dm3 drewna, z którego wycięto klocki, ma masę 0,65 kg.
Oblicz masę jednego klocka.
r o z w i ą z a n i e:
1o Kwadat ma bok dłogości dm.
2o Objętość klocka wynosi dm3.
3o Ciężar klocka to kg.