___18.png

Szkoła Podstawowa w Miłowicach. GWO. Egzamin nr 6
Sześcian o krawędzi 10 cm rozcięto na dwa jednakowe prostopadłościany w sposób pokazany na rysunku 1. Z otrzymanych części zbudowano
prostopadłościan taki jak na rysunku 2.
12.gif

Która z tych brył ma większe pole powierzchni: sześcian czy prostopadłościan? O ile jest ono większe?
r o z w i ą z a n i e:

1) Sześcian ma powierzchnię równą cm 2.
2) Prostopadłościan ma wymiary:
- najkrótsza krawędź cm
- średnia krawędź cm
- najdłuższa krawędź cm
3) Powierzchnia prostopadłościanu to cm 2.
4) Większą powierzchnię ma . Różnica pól powierzchni to cm 2.