___16.png

Szkoła Podstawowa w Miłowicach. GWO. Egzamin nr 6
Brcia: Wojciech i Jerzy podzielili między siebie prostokątną działkę o wymiarach 40 m i 80 m w sposób pokazany na rysunku.
10.gif

O ile arów część, którą otrzymał Wojciech, jest większa od części Jerzego?
r o z w i ą z a n i e:

1) Obie działki mają kształt .
2) Krótsza podstawa w działce Wojciecha ma długość m.
3) Powierzchnia działki Wojciecha to m2 = 18 arów.
4) Krótsza podstawa działki Jerzego to m.
5) Powierzchnia działki Jerzego jest równa m2 = arów.
6) Część Wojtka jest jest o ary większa od części Jurka.