10.png

  
Szkoła Podstawowa w Miłowicach
plan_lekcji.jpg

Klasa VI miała 5 lekcji, po 45 minut każda. Ile czasu upłynęło od rozpoczęcia pierwszej lekcji do końca piątej, jeśli jedna przerwa była 15-minutowa,
a pozostałe 10-minutowe? Obliczony czas wyraź w godzinach.
r o z w i ą z a n i e:
1o Łączna długość lekcji - bez przerw - to h min.
2o Łączna długość przerw między lekcjami to min.
3o Czas liczony od rozpoczęcia pierwszej do zakończenia piątej lekcji jest równy h.