13.png

Szkoła Podstawowa w Miłowicach
maslo.png

Andrzej dostał od mamy 15 zł na zakupy. Kupił 6 bułek po 0,45 zł za sztukę i 2 kostki margaryny po 1,78 zł za kostkę. Za resztę pieniędzy kupił jogurty owocowe
po 1,80 zł każdy. Ile najwięcej jogurtów mógł kupić Andrzej?
r o z w i ą z a n i e:
1o Wartość bułek:
2o Wartość margaryny:
3o Kwota reszty:
4o Liczba jogurtów: