ROZBUDZAMY CIEKAWOŚĆ – PRAKTYKUJEMY MYŚLENIE Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego


Szkoła Podstawowa w Miłowicach. Harmonogram zajęć w roku
szkolnym 2018/2019

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne

nazwa zajęć
prowadzący
godzina
poniedziałek
korekcyjno-kompensacyjne
grupa 1
p. Beata
Pogorzelska

14:05–14:50
wtorek
matematyka
grupa 1
p. Alina
Dudek

14:05–14:50
korekcyjno-kompensacyjne
grupa 2
p. Beata
Pogorzelska

14:05–14:50
czwartek
matematyka
grupa 2
p. Bożena
Łagocka

12:15–13:00

logopedia
grupa 1
p. Katarzyna
Konecka
(semestr 1)


13:10–13:55

logopedia
grupa 2
p. Patrycja
Zawadka-Luźniak
(semestr 2)


14:05–14:50
piątek
korekcyjno-kompensacyjne
grupa 3
p. Beata
Pogorzelska

14:05–14:50


Zajęcia rozwijające zainteresowania

nazwa zajęć
prowadzący
godzina
poniedziałek
koło języka angielskiego
grupa 1
p. Krzysztof
Dybul

15:20–16:05
koło matematyczno-przyrodnicze
grupa 1
p. Alina
Dudek

13:10–13:55
koło przyrodnicze
grupa 1
p. Katarzyna
Mąka

14:05–14:50
wtorek
koło informatyczne
grupa 1
p. Wojciech
Birula

14:55–16:25
środa
koło informatyczne
grupa 2
p. Wojciech
Birula

14:55–16:25
koło przyrodnicze
grupa 2
p. Katarzyna
Mąka

14:05–14:50
koło matematyczno-przyrodnicze
grupa 2
p. Alina
Dudek

12:15–13:00
czwartek
koło języka angielskiego
grupa 2
p. Krzysztof
Dybul

14:05–14:50
koło matematyczno-przyrodnicze
grupa 3
p. Bożena
Łagocka

13:10–13:55
piątek
koło informatyczne
grupa 3
p. Arkadiusz
Nowak

14:50–15:35
koło informatyczne
grupa 4
p. Arkadiusz
Nowak

15:40–16:25