W bieżącym roku szkolnym egzamin z matematyki w gimnazjum odbył się
11 kwietnia. W niniejszym artykule postanowiłem zaprezentować treść arkusza egzaminacyjnego w formie interaktywnych ćwiczeń. Cel ten udało mi się zrealizować tylko częściowo, ponieważ inherentnym elementem zadań otwartych jest uwzględnienie w strukturze ich rozwiązań indywidualnego podejścia ucznia. Dotyczy to zarówno samego rozwiązania jak i do pewnego stopnia formy jego zapisu. Z oczywistych powodów musiałem w tym względzie pójść na pewien kompromis. Poza tym reszta jest ok. Pozostaje mi tylko zaprosić ósmoklasistów na jeszcze jeden trening przed swoim egzaminem.