z_14.png

Szkoła Podstawowa w Miłowicach. WSIP. Egzamin nr 4
Wśród 200 uczniów przeprowadzono ankietędotyczącą ulubionych owoców. Uczniowie mogli wskazać tylko jedne ulubione owoce, mając do wyboru:
jabłka, gruszki, czereśnie, banany, winogrona. Na podstawie przeprowadzonej ankiety zebrano następujące informacje:
12.png
Oblicz, na podstawie tych informacji, ilu uczniów wskazało poszczególne owoce.
r o z w i ą z a n i e:

1) Wingrona:
2) Gruszki:
3) Jabłka:
4) Czereśnie:
5) Banany: