13__.png

Szkoła Podstawowa w Miłowicach. Sprawdzian nr 9
7.gif

Z drewna wycięto klocki. Każdy klocek jest prostopadłościanem, którego podstawą jest kwadrat. Obwód tego kwadratu jest równy28 dm, a prostopadłościan ma wysokość
równą 10 dm. Jeden dm3 drewna, z którego wycięto te klocki, ma masę 0,65 kg.
Oblicz masę jednego klocka
r o z w i ą z a n i e:
1) Długość krawędzi podstawy klocka to dm.
2) Pole powierzchni podstawy klocka jest równe dm2
3) Objętość jednego klocka jest równa dm3
4) Ciężar jednego klocka wynosi kg.