1-2.png

Szkoła Podstawowa w Miłowicach. Materiały GWO.
Z a d a n i e 1
Bilet wstępu do oceanarium dla osoby dorosłej kosztuje 24 zł. Bilet dla dziecka jest o 8 zł tańszy. Ile zapłaci za bilety rodzina składająca się z dwóch dorosłych osób i trójki dzieci?
r o z w i ą z a n i e:
1o Bilet dla dziecka kosztuje złotych.
2o Dorośli zapłacą za bilety złotych.
3o Bilety dzieci to koszt złotych.
4o Łączny koszt biletów dla całej rodziny jest równy zł.
Z a d a n i e 2
Duży kubek ma dwa razy większą pojemność niż mały. Aby napełnić dwa duże kubki i jeden mały, Martyna potrzebowała jednego litra wody. Jaką pojemność ma mały kubek, a jaką — duży?
Oznaczenia:
1 litr = 1 000 ml
a - pojemność małego kubka
2⋅a - pojemność dużego kubka
Pojemność dwóch dużych kubków jest równa pojemności małych kubków.
Łączna pojemność dwóch dużych kubków i jednego małego kubka to pojemność małych kubków.
Pojemność jednego małego kubka jest więc równa ml, a dużego ml.