z_13.png

Szkoła Podstawowa w Miłowicach. GWO. Egzamin nr XIX
Na rysunku przedstawiono w tej samej skali wieżę i budynek. Budyne w rzeczywistości ma 16 metrów długości.
6.png

Jaka jest rzeczywista wysokość wieży?
r o z w i ą z a n i e:

1) Wyskość wieży na palnie: cm.
2) Długość budynku na planie: cm.
3) Jeden centymetr na palnie to metry w terenie.
4) Wysokość rzeczywista wieży to metrów.