Skip navigation

Zadanie 12

Zadanie na wypełnianie luk

Pan Jerzy wyjechał z miejscowości A o godzinie 7:00 i dotarł do miejscowości B, odległej od A o 240 km, o godzinie 10:00.

O której godzinie pan Jerzy byłby w miejscowości B, gdyby jechał ze średnią prędkością większą o 10 km/h?

r o z w i ą z a n i e:

Czas jazdy z A do B to godziny. Wobec tego, pan Jerzy w godzinę pokonuje kilometrów. Po zwiększeniu średniej prędkości

o 10 kilometrów na godzinę - samochód pana Jerzego pokonałby w godzinę km, a czas przejazdu 240 km wyniósłby

godziny minut.

Przy zwiększonej prędkości do miejscowości B dojechałby o godzinie : .

Enable JavaScript

Treść jest rozpowszechniana na licencji GNU Free Documentation License (Local Version)