Zadanie 9

Ikona obiektu Uzupełnij luki:

Na rysunku przedstawiono wymiary prostopadłościennego akwarium:

a) Ile litrów ody trzeba wlać do tego akwarium aby napełnić je do 3/4 wysokości?

b) O ile podniesie się poziom wody, gdy do akwarium nalejemy 5 litrów wody?

 Przejdź do strony: zspmilowice.pl

r o z w i ą z a n i e:

1o Objętość akwarium to dm3 = litrów

2o Akwarium będzie napełnione do 3/4 wysokości jeśli wlejemy do niego litrów wody.

3o 5 litrów = 5 dm3 =5000 cm3

4o Powierzchnia podstawy akwarium jest równa dm2 = cm2

5o Po wlaniu 5 litrów wody wysokość słupa wody podniesie się o cm.

  

Treść jest rozpowszechniana na licencji GNU Free Documentation License