Zadanie 6

Ikona obiektu Uzupełnij luki:


W klasie VIa jest 28 uczniów. Dziewczęta stanowią 3/7 liczby wszystkich uczniów tej klasy. Jaka jest różnica pomiędzy

liczbą chłopców i dziewcząt w tej klasie?Przejdź do strony: zspmilowice.pl

r o z w i ą z a n i e:
  • Do klasy VIa uczęszcza dziewcząt.
  • W klasie tej jest chłopców.
  • Różnica pomiędzy liczbą dziewcząt i chłopców to osoby.
  

Treść jest rozpowszechniana na licencji GNU Free Documentation License