Zadanie 3

Ikona obiektu Pytanie Zaznacz odpowiedź:
Na rysunku przedstawiono prostokąt ABCD. Punkt S jest punktem przecięcia przekątnych prostokąta.

 

Oceń prawdziwość podanych zdań.

Zdanie 1: Obwód trójkąta ASD jest o 7 cm krótszy od obwodu trójkąta ABS.

Zdanie 2: Pole trójkąta CDS jest równe polu trójkąta BCS.
Powróć na stronę: zspmilowice.pl

  
P-P
P-F
F-P
F-F

Treść jest rozpowszechniana na licencji GNU Free Documentation License