Zadanie 3 / Informator CKE

Ikona obiektu Zadanie 3
Uczestnicy konkursu o zwierzętach otrzymywali: 2 punkty za poprawną odpowiedź, 0 punktów za brak odpowiedzi
i (–1) punkt za błędną odpowiedź. Uczestnik, który uzyskał 62 punkty, odpowiedział poprawnie na 36 pytań. Na ile pytań odpowiedział błędnie?

r o z w i ą z a n i e:

Z poprawnych odpowiedzi uczestnik zdobył łacznie punkty.

Niepoprawnie odpowiedział na pytań.

  

Treść jest rozpowszechniana na licencji GNU Free Documentation License