Zadanie 3.1

Ikona obiektu Zadanie 3.1
W czasie konkursu uczestnik odpowiada na 10 pytań. Za dobrą odpowiedź uzyskuje 5 punktów. Jeśli odpowie
źle na pytanie, to nie tylko nie zyskuje 5 punktów, ale dodatkowo traci jeszcze trzy punkty. Krzyś, który wziął
udział w konkursie, zdobył 18 punktów. Na ile pytań odpowiedział dobrze?

r o z w i ą z a n i e:

Zapiszemy rozwiązanie w postaci tabeli:

  • pierwsza kolumna - to liczba poprawnych odpowiedzi
  • druga kolumna - to liczba błędnych odpowiedzi
  • trzecia kolumna - to suma uzyskanych punktów

U w a g a:
Łącznie mamy 10 pytań i musimy uzyskać z nich 18 punktów

 

liczba poprawnych odpowiedzi
(5 p za pytanie)

 

liczba błędnych odpowiedzi
(– 3p za pytanie)
suma zdobytych punktów
(razem 18 punktów)

 

5

 

5 5·5 - 5·3 = - = < 18

 

6

 

4
·5 - ·3 = - = (ROZWIĄZANIE)
   
  

Treść jest rozpowszechniana na licencji GNU Free Documentation License