Zadanie 2

Ikona obiektu Zadanie 2
Z kasy wypłacono 84 zł monetami po 2 zł i 5 zł. Razem było 30 monet. Ile było monet dwuzłotowych, a ile pięciozłotowych?

r o z w i ą z a n i e:

Rozwiązanie zapiszemy w postaci tabeli:

  • pierwsza kolumna - to liczba monet po 2 zł
  • druga kolumna - to liczba monet po 5 zł
  • trzecia kolumna - to łączna kwota uzyskana z monet po 2 i 5 złotych

U W A G A:
Pamiętamy że mamy razem 30 monet

Uzupełnij tabelkę:

liczba monet

(po 2 zł)

liczba monet

(po 5 zł)

 

łączna kwota

(musi wyjść 84 zł)

 

 

15

 

15
·2 zł + ·5 zł = zł + zł = 105 zł > 84 zł

 

WNIOSEK

 

  Zmniejszyć liczbę monet po 5 zł

 

20

 

10 ·2 zł + ·5 zł = zł + zł = zł >

 

WNIOSEK

 

  Nieznacznie zmniejszyć liczbę monet po 5 zł

 

21

 

9
·2 zł + ·5 zł = zł + zł = zł > 84 zł

 

22

 

8
·2 zł + ·5 zł = zł + zł = 84 zł (ROZWIĄZANIE)
   

 

  

Treść jest rozpowszechniana na licencji GNU Free Documentation License