Zadanie 1

Ikona obiektu Zadanie 1
Do szkolnej stołówki kupiono kubki po 7 zł i szklanki po 5 zł za sztukę. Kupiono łącznie 80 kubków oraz szklanek i zapłacono za nie 470 zł. Ile kupiono kubków, a ile szklanek?

r o z w i ą z a n i e:

Zapiszemy rozwiązanie w postaci tabeli:

  • pierwsza kolumna - to liczba kubków
  • druga kolumna - to liczba szklanek
  • trzecia kolumna - to kwota wydanych pieniędzy na zakup szklanek oraz kubków

Łącznie mamy 80 sztuk szklanek oraz kubków tj. suma liczb z kolumn 1 i 2 musi być równa 80.

Uzupełnij tabelę i wyliczenia:

Liczba szklanek
Za każdą liczymy (5 zł)
Liczba kubków.
Za każdy liczymy (7 zł)
Suma uzyskanych punktów.
Razem powinno być (470 zł)

 

40

 

40
40·5 zł + 40·7 zł = 200 zł + 280 zł = 480 zł > 470 zł

 

WNIOSEK

 

 

Zwiększyć liczbę szklanek

 

 

 

41

 

39 41· zł + 39· zł = zł + zł = zł > 470 zł

 

42

 

38 42· zł + 38· zł = zł + zł = zł > 470 zł

 

 

43· zł + 37· zł = zł + zł = zł > 470 zł

 

 

44· zł + 36· zł = zł + zł = zł > 470 zł

 

 

45· zł + 35· zł = zł + zł = zł = 470 zł
   

Odpowiedź:
Kupiono szklanek i kubków.

 


 

  

Treść jest rozpowszechniana na licencji GNU Free Documentation License