Przykład 2

Ikona obiektów Przykład 2
Karol pokazywał kolegom pająki i żuki, które trzymał w słoiku. Ilu było kolegów, a ile pająków oraz żuków, jeśli było razem 15 głów i 84 nogi. Żuk ma 6 nóg, a pająk 8.

r o z w i ą z a n i e:

Rozwiązanie zapiszemy w postaci tabeli:

  • pierwsza kolumna - to liczba kolegów
  • druga kolumna - to liczba pająków
  • trzecia kolumna - to liczba żuków
  • czwarta kolumna - to liczba wszystkich nóg

U w a g a:
Pamiętamy że łącznie musi być 15 głów

 

liczba kolegów
(2 nogi)

 

liczba pająków
(8 nóg)
liczba żuków
(4 nogi)
liczba nóg
(musi wyjść łącznie 84)

 

5

 

5 5
2·5 + 8·5 + 4·5 = 10 + 40 + 20 = 70 < 84

 

WNIOSEK

 

    Zwiększyć liczbę pająków

 

4

 

6
5
2·4 + 6·8 + 5·4 = 8 + 48 + 20 = 76

 

WNIOSEK

 

    Zwiększyć liczbę żuków i pająków

 

2

 

7
6
2·2 + 7·8 + 6·4 = 4 + 56 + 24 = 84 (ROZWIĄZANIE)
     

 

PYTANIE:

 

    Czy istnieją inne rozwiązania?

 

2

 

8 4 4·2 + 8·8 + 3·4 = 8 + 64 + 12 = 84 (ROZWIĄZANIE)
     

 Treść jest rozpowszechniana na licencji GNU Free Documentation License