Przykład / Zadanie / nr 2

Ikona obiektów Przykład 2

Jaka to liczba?

Jeśli odejmę od niej 16, a wynik pomnożę przez 3, to otrzymam liczbę o 8 od niej większą.


r o z w i ą z a n i e:

y - szukana liczba

Matematyzujemy tekst:

"jeśli odejmę od niej 16" znaczy: y - 16

"wynik pomnożę przez 3" znaczy: (y-16)·3

"to otrzymam" znaczy: =

"liczbę o 8 od niej większą" znaczy: y + 8

Mam wobec tego równanie:

(y - 16)·3 = y + 8

y·3 - 16·3 = y + 8 /(-y)

2y - 48 = 8 / (+48)

2y = 56 / :2

y = 28Ikona obiektu Zadanie 2

Jaka to liczba?

Jeśli pomnożę ją przez 3 i od wyniku odejmę 16, to otrzymam liczbę o 4 od niej mniejszą. 

r o z w i ą z a n i e:

y - szukana liczba

Matematyzujemy tekst:

"jeśli pomnożę ją przez 3" znaczy: y·

"i od wyniku odejmę 16" znaczy: y· -

"to otrzymam" znaczy:

"liczbę o 4 od niej mniejszą" znaczy: -

Stąd równanie:

- = -          / (+16) (dodajemy do lewej i prawej strony równania liczbę 16)

y = +                 / (-y)   (odejmujemy od lewej i prawej strony równania liczbę y)

y =                     / :2     (pomniejszamy lewą i prawą stronę rówania 2 krotnie)

y = : =  

  

Treść jest rozpowszechniana na licencji GNU Free Documentation License