Przykład / Zadanie / nr 1

Ikona obiektów Przykład 1
Rozwiąż równanie

3y + 14 = y + 20

r o z w i ą z a n i e:

U w a g a: Czerwonym kolorem zaznaczone zostaną wartości zdjemowane z lewej i prawej strony wagi)

3y + 14 = y + 20

2y + 1y +14 = 1y + 20 / (-y) (czyli - zdejmujemy z lewej i prawej strony wagi wartość y)

2y + 14 = 20

2y + 14 = 14 + 6 / (-14) (czyli zdejmujemy z lewej i prawej strony wagi po 14)

2y = 6 / :2 (czyli dwukrotnie pomniejszamy ciężar wagi po lewej i prawej stronie)

1y = 6:2 = 3

 Ikona obiektu Zadanie 1

Rozwiąż równanie:

7y + 5 = 2y + 30

r o z w i ą z a n i e:

7y + 5 = 2y + 30 / (-5)

y = y + / (-2y)

y = / :5

y = : =

 

  

Treść jest rozpowszechniana na licencji GNU Free Documentation License