Skip navigation

Zadanie 3

Oblicz skalę. Uzupełnij luki

Pokój Bartka jest prostokątem o wymiarach 3,5 m i 4,75 m. Jakie wymiary będzie miał pokój narysowany w skali 1 : 50?


r o z w i ą z a n i e:

1o    Skala 1:50 pomniejsza wymiary 50 razy

2o    Zmiana jednostki długości

         3,5 m = dm = cm

         4,75 m = dm = cm

3o     Wymiary na planie

Długość 350 cm : = cm

Szerokość cm : 50 = cm


Przejdź do strony: zspmilowice.pl

Enable JavaScript

Treść jest rozpowszechniana na licencji GNU Free Documentation License (Local Version)