Skip navigation

Zadanie 2

Kiedy skala powiększa? Uzupełnij luki.

Na planie miasta odległość pomiędzy szkołą a teatrem wynosi 3 cm. Jaka jest rzeczywista odległość, jeżeli plan został

wykonany w skali 1:5 000?


r o z w i ą z a n i e:

1o Skala 1:5000 pomniejszyła długość 5 tysięcy razy co dało w efekcie odcinek długości 3 cm.

2o Aby odtworzyć długość rzeczywistą należy odwrócić proces pomniejszenia tj. powiększyć długość 5 tysięcy razy.

Otrzymujemy tutaj:

cm· = cm = m = km

Odpowiedź:

Odległość rzeczywista pomiędzy szkołą a teatrem to km.

 


 

Przejdź do strony: zspmilowice.pl

Enable JavaScript

Treść jest rozpowszechniana na licencji GNU Free Documentation License (Local Version)