Skip navigation

Pojecia i definicje

Przypomnienie z lekcji

Aby rozwiązać zadanie ze skalą musisz przede wszystkim wiedzieć jakie są miary podstawowych jednostek długości.

Przypomnijmy:

  • 1 km = 1 000 m
  • 1 m = 10 dm
  • 1 dm = 10 cm
  • 1 cm = 10 cm

Ponadto powinieneś znać "działanie" skali. Mamy tutaj:

  • jeśli wartość skali jest mniejsza od 1, np. 1:100 < 1, to skala pomniejsza długość 100 razy

  • jeśli wartość skali jest większa od 1, np 100:1 > 1, to skala powiększa długość 100 razy

  • skala 1:1 nie zmienia długości 
 
* * * 
 
Powróć do strony: zspmilowice.pl 

Treść jest rozpowszechniana na licencji GNU Free Documentation License (Local Version)