Skip navigation

Zadanie 4

W naczyniu 12-litrowym uzyskać 6 litrów płynu przy pomocy naczyń 5-litrowego i 8-litrowego.