Skip navigation

Przykład - 5

Wśród 24 jednolitych słoików jest 5 napełnionych kompotem do pełna, 11 napełnionych do połowy, a 8 pustych. Należy podzielić te słoiki na trzy grupy po 8 słoików każda tak, aby zawartość płynu w każdej grupie była jednakowa. Nie wolno przelewać kompotu z jednego słoika do drugiego.

r o z w i ą z a n i e :

Ilość kompotu w słoikach - liczona w słoikach

5·1 + 11·0,5 + 8·0 = 10,5

Ilość kompotu w każdej z grup 8 słoików

10,5 : 3 = 3,5

Poszukiwany rozkład słoików:

Grupa 1

1·1 + 5·0,5 + 2·0 = 3,5
liczba słoików 1 + 5 + 2 = 8

Grupa 2

2·1 + 3·0,5 + 3·0 = 3,5
Liczba słoików 2 + 3 + 3 = 8

Grupa 3

2·1 + 3·0,5 + 3·0 = 3,5
Liczba słoików 2 + 3 + 3 = 8