Skip navigation

Przykład - 3

W kanistrze znajduje się nie mniej niż 10 litrów benzyny. Należy odlać z niej 6 litrów przy pomocy naczynia 5-litrowego i 9-litrowego. Jak to zrobić?

r o z w i ą z a n i e :

Założenie:

k ≥ 10 (litrów)

Otrzymujemy co następuje: