Skip navigation

Przykład - 1

 

W naczyniu jest 13 litrów wody. Przy pomocy naczyń 9-litrowego i 5-litrowego odmierzyć 8 litrów

r o z w i ą z a n i e :

U w a g a :

Punkt siódmy rozwiązania można pominąć