Skip navigation

Zadanie 9

Zadanie jednokrotnego wyboru

Pytanie


Bilet wstępu na przedstawienie kosztował 12 zł. Aby koszty przedstawienia się zwróciły,
trzeba było sprzedać 95 biletów. Okazało się, że sprzedano o 3/5 biletów więcej. Kwota uzyskana
ze sprzedaży biletów była większa od kwoty pokrywającej koszty przedstawienia o

Answers

674 zł

684 zł

1140 zł

1824 zł

Opinia zwrotna