Skip navigation

Zadanie 7

Zadanie jednokrotnego wyboru

Pytanie

Oto plan widowni teatralnej, czyli liczba i rozkład miejsc dla widzów z podziałem na rzędy.

Rysunek przedstawia plan widowni teatru. Rzędy położone najbliżej sceny liczą po 12
miejsc, a w każdym następnym jest o 3 miejsca więcej niż w poprzednim. Ile miejsc dla
widzów jest w tej sali?

Answers

156

178

200

202

Opinia zwrotna