Skip navigation

Zadanie 3

Zadanie jednokrotnego wyboru

Pytanie

Które wyrażenie pozwala obliczyć, ile reszty wyda kasjer ze 100 zł dwu siostrom, z których
każda kupiła książkę za 32 zł i zeszyt za 3 zł?

Answers

100/2·(32 + 3)

100 - 2·(32 + 3)

100 - (32 + 3)

2·(32 + 3)

Opinia zwrotna