Skip navigation

Zadanie 2

Zadanie jednokrotnego wyboru

Pytanie

W parku wytyczono drogi przemarszu grup teatralnych podczas festiwalu teatrów
lalkowych.

Na poniższych rysunkach przerywaną linią zaznaczono trasy pokonane przez cztery grupy
teatralne. Trasy te mają kształt figur: rombu, trójkąta równoramiennego, równoległoboku
i trapezu. Która grupa pokonała najkrótszą trasę?

Answers

Opinia zwrotna