Skip navigation

Zadanie 13

Zadanie na wypełnianie luk


Przygotowując scenografię przedstawienia, wykorzystano taśmę dekoracyjną o długości
220 cm, którą podzielono na dwie części, tak że pierwsza część jest o 70 cm krótsza od
drugiej. Jaką długość ma każda z części taśmy?

Odpowiedź:

Krótsza część m

Dłuższa część m

Enable JavaScript