Skip navigation

Zadanie 12

Zadanie na wypełnianie luk

Przedstawienie teatralne ma trzy akty. Ile czasu upłynęło od rozpoczęcia do zakończenia
przedstawienia, jeśli pierwszy akt trwa 50 minut, drugi i trzeci są o 10 minut krótsze,
a pomiędzy aktami są dwie 10-minutowe przerwy? Wynik podaj w godzinach.

Odpowiedź:

min = godz.

Enable JavaScript