Skip navigation

Zadanie 9 (0-1)

Zadanie jednokrotnego wyboru

Pytanie

CECHY PODZIELNOŚCI LICZB


Dokończ zdanie – wybierz odpowiedź spośród podanych.

Przez 9 jest podzielna każda liczba, której

Answers

ostatnią cyfrą jest 3

suma cyfr jest podzielna przez 3

ostatnią cyfrą jest 9

suma cyfr jest podzielna przez 9

Opinia zwrotna

Treść jest rozpowszechniana na licencji GNU Free Documentation License (Local Version)