Skip navigation

Zadanie 8 (0-1)

Zadanie prawda/fałsz

W ramach pracy domowej Asia mierzyła temperaturę za oknem o różnych godzinach w ciągu dnia.
Wyniki przedstawiła na diagramie.

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Pytanie 1

O godzinie 6.00 temperatura wynosiła – 6°C.

Pytanie 2

Różnica temperatury między godziną 19.00 a 20.00 wynosiła 4°C.

Treść jest rozpowszechniana na licencji GNU Free Documentation License (Local Version)