Skip navigation

Zadanie 7 (0-2)

Zadanie jednokrotnego wyboru

Pytanie

Poniżej przedstawiono figurę ABCD oraz zapisano dotyczące jej informacje.

  • Długość odcinka AC wynosi 20 cm

  • Długość odcinka BD wynosi 12 cm

  • Punkt O dzieli odcinki AC i BD na połowy

  • AC jest prostopadłe do BD

7.1 Jaką figurą geometryczną jest figura ABCD? Wybierz odpowiedź spośród podanych.

Answers

prostokątem

kwadratem

rombem

trapezem prostokątnym

Opinia zwrotna

Pytanie

7.2 Dokończ poniższe zdania – wybierz odpowiedzi spośród A lub B oraz spośród C lub D.

Suma miar kątów figury ABCD wynosi

Answers

A. 180°

B. 360°

Opinia zwrotna

Pytanie

Pole figury ABCD wynosi

Answers

C. 240 cm2

D. 120 cm2

Opinia zwrotna

Treść jest rozpowszechniana na licencji GNU Free Documentation License (Local Version)