Skip navigation

Zadanie 1 (0-1)

Zadanie jednokrotnego wyboru

Pytanie

Dokończ zdanie – wybierz odpowiedź spośród podanych.

Wartość wyrażenia

jest równa

Podpowiedź

Przypomnij sobie jaka jest kolejność działań i jakie są metody zamiany ułamka zwykłego na dziesiętny?

Answers

2 i 1/4

2,1

1,4

1,2

Opinia zwrotna

Treść jest rozpowszechniana na licencji GNU Free Documentation License (Local Version)