Skip navigation

Zadanie 11 (0-2)

Zadanie na wypełnianie luk

Janek rozwiązywał zagadki matematyczne. Jedną z nich było działanie, w którym liczby zapisano
w systemie rzymskim.

U z u p e ł n i j:

Zapisz to działanie w systemie dziesiątkowym. Oblicz wartość wyrażenia.

+ ·

Enable JavaScript

Treść jest rozpowszechniana na licencji GNU Free Documentation License (Local Version)