Skip navigation

Zadanie 8 (0-1)

Zadanie prawda/fałsz

Pociąg pokonał pierwszy odcinek trasy w ciągu godziny i 15 minut, jadąc ze średnią prędkością 64 km/h, a drugi odcinek – w ciągu godziny i 40 minut, jadąc ze średnią prędkością 42 km/h.

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Pytanie 1

Pierwszy odcinek trasy pokonanej przez ten pociąg miał długość 80 km.

Podpowiedź

1 h = 60 min

15 min = 60 min:4

Pytanie 2

Drugi odcinek trasy pokonanej przez ten pociąg był o 10 km krótszy od pierwszego.

Podpowiedź

40 min = 60 min:3·2

Treść jest rozpowszechniana na licencji GNU Free Documentation License (Local Version)