Skip navigation

Zadanie 7 (0-1)

Zadanie jednokrotnego wyboru

Pytanie

Uczniowie mieli podać wymiary prostokąta, którego obwód jest równy 24 cm. Poniżej zapisano odpowiedzi czterech osób.
Jedna z nich rozwiązała zadanie niepoprawnie.

Dokończ poniższe zdanie – wybierz odpowiedź spośród podanych.

Niepoprawne wymiary prostokąta o obwodzie 24 cm podał

Podpowiedź

Obwód prostokąta o bokach a i b obliczamy ze wzoru:

Obw. = 2·a + 2·b = 2·(a + b) = a + a + b + b

Answers

Karol

Tomek

Adam

Sebastian

Opinia zwrotna

Treść jest rozpowszechniana na licencji GNU Free Documentation License (Local Version)