Skip navigation

Zadanie 6 (0-1)

Zadanie prawda/fałsz

W trójkącie równoramiennym kąt między ramionami ma miarę 40°.

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Pytanie 1

Jeden z kątów tego trójkąta ma miarę dwa razy większą od miary innego kąta tego trójkąta.

Podpowiedź

Jakie są miary kątów tego trójkąta?

Pytanie 2

Jeden z kątów tego trójkąta jest o 30º mniejszy od innego kąta tego trójkąta.

Podpowiedź

Oblicz różnicę pomiędzy miarami kątów tego trójkąta

Treść jest rozpowszechniana na licencji GNU Free Documentation License (Local Version)