Skip navigation

Zadanie 5 (0-1)

Zadanie jednokrotnego wyboru

Pytanie

Marta narysowała trzy kwadraty o wspólnym wierzchołku w punkcie P tak, że każdy kolejny kwadrat miał bok dwa razy dłuższy od poprzedniego (patrz: rysunek).

Jaką częścią największego kwadratu jest zacieniowany kwadrat? Wybierz odpowiedź spośród podanych.

Podpowiedź

Z ile małych kwadratów składa się duży kwadrat?

Answers

1⁄4

1/6

1/8

1/16

Opinia zwrotna

Treść jest rozpowszechniana na licencji GNU Free Documentation License (Local Version)