Skip navigation

Zadanie 4 (0-1)

Zadanie wielokrotnego wyboru

Pytanie

W pierwszym z poniższych zdań brakuje liczby, a w drugim jednego słowa.

Zaokrąglenie liczby 3,758 do części setnych jest równe .

Zaokrąglenie liczby 23,139 do części dziesiątych jest liczbą niż 23,139.

Uzupełnij zdania. Wybierz liczbę spośród oznaczonych literami A i B oraz słowo spośród
oznaczonych literami C i D.

W miejsce należy wpisać liczbę A / B.

Answers

A = 3,75

B = 3,76

Opinia zwrotna

Pytanie

W miejsce należy wpisać słowo C / D.

Answers

C. mniejszą

D. większą

Opinia zwrotna

Treść jest rozpowszechniana na licencji GNU Free Documentation License (Local Version)