Skip navigation

Zadanie 3 (0-1)

Zadanie jednokrotnego wyboru

Pytanie

Dokończ poniższe zdanie – wybierz odpowiedź spośród podanych.

Wartość wyrażenia (0,1)2·0,2 jest równa

Podpowiedź

Zamień potęgę na iloczyn i policz liczbę miejsc po przecinku

Answers

0,002

0,004

0,02

0,04

Opinia zwrotna

Treść jest rozpowszechniana na licencji GNU Free Documentation License (Local Version)