Skip navigation

Zadanie 2 (0-1)

Zadanie wielokrotnego wyboru

Pytanie

Dokończ poniższe zdania. Wybierz liczbę spośród oznaczonych literami A i B oraz
liczbę
spośród oznaczonych literami C i D.

Wartość wyrażenia:

jest równa A / B

Answers

A = 5/6

B = 1 i 1/6

Opinia zwrotna

Pytanie

Wartość wyrażenia:

jest równa

Answers

C = 1/25

D = 25

Opinia zwrotna

Treść jest rozpowszechniana na licencji GNU Free Documentation License (Local Version)