Skip navigation

Zadanie 1 (0-1)

Zadanie wielokrotnego wyboru

Pytanie

Podaj poprawne wartości poniższych wyrażeń arytmetycznych. Wybierz liczbę spośród
oznaczonych literami A i B oraz liczbę spośród oznaczonych literami C i D.

27 - 7·2 = A / B

20:4 + 6 = C / D

Answers

A = 13

B= 40

Opinia zwrotna

Pytanie

20:4 + 6 = C / D

Answers

C = 2

D = 11

Opinia zwrotna

Treść jest rozpowszechniana na licencji GNU Free Documentation License (Local Version)