Skip navigation

Zadanie 15 (0-4)

Zadanie na wypełnianie luk

Pan Kowalski wziął w banku pożyczkę w wysokości 6000 zł, a spłacić musiał o 20% więcej pieniędzy niż pożyczył. Cała kwota została rozłożona na równe raty, które pan Kowalski miał płacić co miesiąc przez dwa lata. Wpłacił do banku już pięć rat.

Jaką kwotę pan Kowalski ma jeszcze do spłacenia?

r o z w i ą z a n i e:

1o Kwota do spłaty to

2o Liczba wszystkich rat jest równa

3o Wysokość jednej raty jest równa

4o Pan Kowalski spłacił już

5o Panu Kowalskiemu zostało jeszcze do spłaty

Enable JavaScript

Treść jest rozpowszechniana na licencji GNU Free Documentation License (Local Version)